Den store himmel. Den store horisont. Duften af salt og marehalm. Fællesskabet i alle telte og campingvogne og på fællesområderne. Forkyndelsen som binder himmel og jord sammen. Og samtalerne som fungerer som en slags drøvtygning på det vi har hørt.

Vi håber, at alle gamle holmsborgere dukker op. Og vi håber, at der kommer nye til med nye tanker og meninger. Alle er velkomne!

I år er temaet 'Som i himlen, således også på jorden'. Vi vil i bibeltimer og i samtaler lytte os ind på Fadervors bønner. Fadervor som tekst står i Jesu meget berømte og radikale Bjergprædiken. Hvad skal vi høre i det? Også her er humlen høj og horisonten stor!

Lad os mødes igen eller for første gang. Der er ingen, der kun kommer på Holmsborg én gang...

Så lad os slå pløkkerne i klitterne og spænde alle barduner. Det må gerne blive et Holmsborg til bristepunktet - mellem himmel og jord!

Skrevet af Erik Ladegaard - Lejrpræst