Helt ude lige bag den allersidste klitrække mod vest ligger der en oase: Holmsborg. Hertil har tusindvis af børn og unge og gamle gennem de sidste mange år rejst eller gået eller cyklet eller kørt. Alle er kommet herud for at hente inspiration til deres kristenliv derhjemme. Mange fortæller med taknemmelighed, at det var på Holmsborg, at deres liv fik en helt ny retning og en helt ny mening.

Temaet for lejren i 2018 er: 'Som i himlen, således også på jorden'.