Helt ude lige bag den allersidste klitrække mod vest ligger der en oase: Holmsborg. Hertil har tusindvis af børn og unge og gamle gennem de sidste 50, ja de sidste 80 år rejst eller gået eller cyklet eller kørt. Alle er kommet herud for at hente inspiration til deres kristenliv derhjemme. Mange fortæller med taknemmelighed, at det var på Holmsborg, at deres liv fik en helt ny retning og en helt ny mening.

Vi håber og beder til, at Holmsborg 2017 - det 50. Holmsborg Bibelcamping - ikke bliver nogen undtagelse. Igen i år vil der være nogle, der tænker tilbage på Holmsborg ugen med taknemmelighed og glæde. Hvis det skal lykkes, så har vi brug for både Gud og en god del holmsborgere, der sammen ken virke for denne fælles glæde.

Årets tema er: 'Fremtiden tilhører de taknemmelige'.

Vi tænker med taknemmelighed tilbage på mange begivenheder og mennesker i vore liv. Ved at sige tak, siger vi egentlig, at det her ikke skyldes skæbnens gunst. Når vi siger tak, så er det også et udtryk for, at det ikke er vores egen ære og indsats. Takken knytter vores livs begivenheder sammen med Gud. Når vi siger tak, så forbindes vores livs foranderlighed sammen med den uforanderlige Gud. Takken åbner for en fremtid med Gud. Måske bliver vi ovenikøbet mere håbefulde end bekymrede.

Velkommen til at være med i takkekoret på Holmsborg 2017

/Lejrpræst Erik Ladegaard