Fredag d. 17. juli:

Kommentator Mads Fuglede

Mads Fuglede er medlem af Folketinget for Venstre,cand.mag. i historie og filosofi, ph.d.-studerende og kommentator i amerikanske forhold. Kendt fra radio og TV som en kompetent USA kender. Han har undervist i international politik og amerikansk historie på Grundtvigs Højskole. Han er en anerkendt og levende foredragsholder. Dertil er han bibellæser og kirkegænger. Som teenager tumlede han med spørgsmål om eksistens og fandt svarene i kristendommen.

Lørdag d. 18. juli

Fangekoret med Louise Adrian som dirigent

Louise Adrian har været ansat i kriminalforsorgen i 26 år og har turneret med fangekoret i ca. 15 år. De har optrådt i mange kirker og foreninger. Når de spiller og synger, er det til stor glæde for både indsatte og publikum. Teksterne i korets sange er stort set skrevet af de indsatte selv og handler typisk om hverdagen i fængslet, fejltrin og refleksioner over deres liv.

Søndag d. 19. juli

Landsleder i Agape Annette Bech Vad, Videbæk

Troens betydning i mødet med kriser

Har du været i en krise eller noget der var rigtig svært, oplevede du måske ikke den trøst og hjælp i troen, som du havde forventet og hørt andre tale om. I så fald er du langt fra den eneste. Annette vil indrage Agapes erfaringer fra spændingsfeltet mellem tro og psykologi. Desuden har Annette trådt sine barnesko på Holmsborg.

Mandag d. 20. juli

Sognepræst Niels Nymann Eriksen, København

Tålmodighed - kærlighedens modstandskraft

Niels Nymann Eriksen er præst i Apostelkirken i Vesterbro sogn, Kbh. Her har han ansvar for mission og kulturarbejde. Niels Nymann Eriksen er formand for Cafe Exit - et arbejde, for indsatte og tidligere indsatte, hvor bl. a. Apostelkirken er aktiv ( se programmet for lørdag kl. 15, hvor han fortæller om dette vigtige arbejde).

Tirsdag d. 21. juli

Forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugium

Altid allerede elsket - set fra sidelinjen

Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med Peter Bastian. "Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter" siger Helle Skaarup. Bevistheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel. Stikord: høresansen, sjæle-omsorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden.

Onsdag d. 22. juli

Kl. 19.00 Familieaften med Lone Sundgaard og Pia Volsgaard, Ørnhøj

Lone og Pia er to gæve vestjyske "bondekoner" der kan lidt af hvert.

Kl. 21.00 Jeppe og Mie synger sammen med os

Hvor? Afhænger af vejret.

Torsdag d. 23. juli

Noget i vente.... Panelaften i det store telt

Tidl. gymnasielærer Merethe Bandak, tidl. generalsækretær i Israelsmissionen, Bodil Skjøtt, freelanceteolog og ph.d. Anders Østerlund Nielsen og teolog og ph.d. Christian Holmgaard sidder i panelet og skal sige noget om årets tema: "Noget i vente" Vi har bedt dem kort og præcist at sige noget til inspiration, modsigelse, dabat, opbyggelse og provokation. De er alle sammen "Holms-borgere", så de kan antastes til videre samtale rundt på pladsen.

Fredag d. 24. juli

Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, Hillerød

Noget overraskende i vente

Thyge er blevet diakonikonsulent i Helsingør Stift efter at have været sognepræst ved Grønnevangskirken i Hillerød i 28 år. Desuden er han kommunal sosialarbejder i Hillerød øst. Thyge er opvokset i Hvide Sande og var med på Holmsborg som barn og ung, da forældrene var en del af Holmsborg Bibelcamping.