Som i himlen, således også på jorden

Lige midt i Bjergprædiken står Fadervor og bønnen: "Helliget blive dit navn, komme dit rige og ske din vilje - som i himlen således også på jorden". Vi vil til bibeltimerne læse os igennem Bjergprædiken i lyset af denne bøn. Her lærer Jesus os om at søge Guds rige og hans retfærdighed først. Han vil gøre os til pilgrimme, der bidreger til Guds skaberværk, vores verden, ved at vandre mod den kommende verden, den nyskabte himmel og jord.

Mandag d. 23. juli

Salige er de..... Guds Riges, himlen og jordens grundlov. Matt 5, 1-16  v. Niels Nymann Eriksen

 

Tirsdag d. 24. juli

Men jeg siger jer... vær fuldkomne som jeres himmelske fader, Matt 5, 17-48 v. Andreas Østerlund Nielsen

 

Onsdag d. 25. juli

Når I Beder... bønnen forbinder himmel og jord, Matt 6, 1-18 v. Niels Nymann Eriksen

 

Torsdag d. 26. juli

Hvor din skat er... jeres himmelske fader ved, hvad I trænger til, Matt 6, 19-34 v. Andreas Østerlund Nielsen

 

Fredag d. 27. juli

Og handler efter dem... hvem skal komme ind i Himmeriget? Matt 7, 1-29 v. Niels Nymann Eriksen