Fredag d. 20. juli:

Sogne- og sygehuspræst Preben Kock, Vejle

Slip livet løs

Preben Kock har i 2017 udgivet bogen "Slip livet løs", hvor han forsøger at gøre op med vor tids urealistiske forestillinger om, hvor meget styr man kan have på livet og den deraf følgende skyldfølelse, når det ikke lykkes. Vi har glemt, at sårbarheden kan være frugtbar og livgivende.

Lørdag d. 21. juli

Teolog og leder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Birgitte Graakjær Hjort, Aarhus

'Bøn'

Kan vi i svære situationer råbe til himlen i afmagt om, at Gud vil lade noget ske på jorden uden at opleve, at der sker noget som helst? Findes der bønner, der ikke når længere end til loftet, og som aldrig når himlen? Tør vi alle situationer bede om, at Guds vilje må ske på jorden, som den sker i himlen?

Søndag d. 22. juli

Dommer i Østre Landsret Finn Morten Andersen

Sagen Jesu opstandelse

 

Mandag d. 23. juli

Familieaften ved Kirketeatret ved Jens Jødal

Den barmhjertige samaritaner

 Jesu lignelse fortalt med lune og humor, der betager børn og voksne. Der er tankestof til alle aldre.

Tirsdag d. 24. juli

En sommeraften held derude, hvor himmel og jord mødes.

Karen Birk Grarup - Vokal, Mie Færch - Klaver, Mimi Barkmann - Saxofon, Johanne Andersson - Cello

 

Onsdag d. 25. juli

Sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro

Jesus troende muslimer på Vestbredden

 

Torsdag d. 26. juli

Fhv. generalsekretær i Israelmissionen, Bodil Skjøtt, Aarhus

At se Jesus - alene

 

Fredag d. 27. juli

 Generalsekretær i Israelmissionen, Arne Pedersen, Voel

At være sendt