Angående offentliggørelse af billeder på Holmsborg Bibelcampings hjemmeside, Facebooksiden og i den lukkede facebookgruppe, programmer andet eksternt målrettet materiale.

I ovenstående sammenhænge vil vi som lejr gerne have mulighed for at anvende billeder af jer og jeres eventuelle børn, enten som situationsbilleder eller portrætter (hvor ansigtstræk er tydelige). Portrætbilleder kræver en skriftlig tilladelse (samtykkeerklæring), som vi vil bede jer om at give, hvis I og jeres barn skal kunne optræde i de nævnte sammenhænge.


Hvilke billeder må vi tage?
Fotografering er tilladt på et frit tilgængeligt sted, med mindre fotografen er blevet bedt om at gå. Holmborgslejren vil normalt være et frit tilgængeligt sted. Fotografering af børn under 15 år kræver i princippet forældrenes tilladelse. Det er dog tilladt at tage situationsbilleder med børn, der opholder sig på et frit tilgængeligt sted, med mindre man er blevet bedt om at lade være. 
 
Særligt om børn og unge
Der skal altid indhentes skriftligt samtykke, hvis vi vil bruge portrætbilleder af børn og unge under 15 år i foldere, på hjemmesider og andre steder på internettet, hvor vi kommunikerer. 
 
Billeder på internettet
Offentliggørelse af et foto af en genkendelig person på en hjemmeside betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger, og den slags er omfattet af persondataloven. Datatilsynet har lavet retningslinjer for, hvad der vil være muligt, og hvad der vil være ulovligt i forhold til persondataloven. Der vil dog altid være tale om en vurdering i det enkelte tilfælde. Datatilsynet skelner mellem situationsbilleder og portrætbilleder Hvad der er hvad, bestemmes ud fra formålet med billedet.  

Situationsbillede
Et billede der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer der er med på billedet, hvis billedet vurderes som harmløst eller at billedet er optaget på et frit tilgængeligt sted. Billeder fra arrangementer – f.eks. et møde i det store telt, leg på pladsen, samvær på pladsen kan normalt frit offentliggøres. Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvaret for, at vurdere om der kan være grund til ikke at offentliggøre det. 
 
Portrætbilleder
Portrætbilleder må som udgangspunkt kun offentliggøres, hvis der er givet tilladelse – samtykke – fra personen på billedet. Er personen under 15 år, er det forældrene, der skal give tilladelse. Det gælder f.eks. også gruppebilleder, fordi formålet her er at vise personerne på holdet.

Tilbagetrækning af samtykke:

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, dog ikke for allerede trykt materiale.