1. Informationen anviser plads til telt/campingvogn eller værelse efter man har tilmeldt sig.

 2. I Informationen sælges spisebilletter til måltiderne i lejrcentret. Spisebilletter kan købes så længe lager haves – dog senest dagen før.
  Morgenbrød + sandwich bestilles dagen før.

 3. I Informationen udleveres lejrens fotopolitik og samtykkeerklæring ift. portrætfoto underskrives og afleveres her. 

 4. Opstilling af telte/campingvogne.
  Campingpladsen er godkendt af brandmyndighederne og der er nogle regler, som skal overholdes.
  - DER SKAL VÆRE TRE METER mellem hver telt/campingvogn
  - Ingen biler må parkeres på pladsen – brug parkeringspladsen.
  - Der ligger branddaskere op i lejren og der står brandslukkere.

 5. Fælles grill er klar kl. 17

 6. El-ledninger påmonteres de opstillede el-standere. Brug godkendte el-ledninger.
  Ved strømsvigt kontakt information eller Søren (pedel)

 7. Hastighed på Holmsborgvej.
  Kør langsom. Max. 30. Der er mange sommergæster

 8. Der skal være ro på pladsen mellem kl. 24 og 07.
  I lejrbygningen ingen gennemgang på værelsesgange efter kl. 23
  Efter kl. 23 ingen leg med legeredskaber i gården.
  Tag hensyn til hinanden!

 9. Toilet og bruser findes i hver ende af værelses-fløjene.
  Mænd i vest og kvinder i øst.
  Værelsesfløjenes indgange vil være låst om natten.
  Toilet ved indgangen i mellembygning åben hele natten.

 10. For unge under 18 år gælder samme regler som på efterskoler, at piger og drenge bor hver for sig.

 11. Al badning foregår på eget ansvar, men vi opfordrer meget kraftig til at benytte tov/reb, da der ofte er stærk understrøm.
  Tov/reb findes v. informationen.

 12. Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre (Husk det er ikke alle, der er hundeelskere).

  Ved spørgsmål: Henvend jer til informationen eller lejrledelse