Hver aften efter mødet i teltet,  vil I kunne mødes i pejsestuen til hygge, snak, sang evt. spil eller hvad I har lyst til.

Tirsdag aften kl. 21.30 vil der være et oplæg af Anette Gimm med emnet:
»Anerkendelse og værdier i opdragelse i en tid fyldt med eksperter«.
Et oplæg til samtale om den vigtigste opgave i vores liv.
Anette Gimm er underviser i pædagogik og kultur – gift med Anders, mor til tre og bor i Gjern.